Norsk   Min Time-logo  
  Samfunnsfag   Velkommen til Min Time - elevenes egen oppgaveportal!
Her kan du arbeide med nettbaserte elevoppgaver i flere
ulike fag. Oppgavene er knyttet til stoffet fra lærebøkene dine.

Norsk 8-10 Fra saga til CD
Samfunnsfag 8-10 Kosmos
Engelsk 8-10 Crossroads
Fransk 8-10 Ouverture


 
  Engelsk    
  Fransk    
       
      Forlaget Fag og Kultur